Home Fortigate Güvenlik Duvarlarının Temel İşlevleri

Güvenlik Duvarlarının Temel İşlevleri

by İlhan ÇİÇEK
0 comment
Güvenlik Duvarlarının Temel İşlevleri

Güvenlik Duvarlarının Temel İşlevleri

Güvenlik duvarları, ağ güvenliği stratejilerinde önemli bir rol oynar ve ağın güvenliğini sağlamak için çeşitli temel işlevlere sahiptir. İşte güvenlik duvarlarının temel işlevlerinin bir özeti:

Erişim Kontrolü:

Güvenlik duvarları, ağa gelen ve ağdan çıkan trafiği izleyerek erişim kontrolü sağlar. İzinsiz erişimi engeller ve belirlenmiş politikalara uygun olmayan trafiği engeller.

Güvenlik duvarı erişim kontrolü, güvenlik duvarının temel işlevlerinden biridir ve ağa gelen ve ağdan çıkan trafiği izleyerek erişim kontrolünü sağlar. Bu işlev, belirlenmiş politikalar ve kurallar çerçevesinde trafiği izin verilen veya engellenen paketlere ayırır.

Erişim kontrolü, ağ trafiğini filtreleyerek belirli kaynaklardan veya hedeflere yönelen trafiği izin verilen veya engellenen trafiğe ayırır. Bu işlem, paketlerin başlıklarında yer alan bilgileri kullanır ve IP adresleri, port numaraları, protokoller ve diğer öznitelikler gibi bilgilere dayanır.

Güvenlik duvarı erişim kontrolü, belirli bir politika veya kurallar seti üzerinden trafiği kontrol eder. Bu politika ve kurallar, ağ yöneticisi tarafından tanımlanır ve ağa gelen veya ağdan çıkan trafiğin hangi kaynaklardan veya hedeflere erişim sağlayabileceğini belirler. Örneğin, belirli bir IP adresinden gelen trafiği engellemek veya belirli bir uygulamanın ağa erişimini sınırlamak gibi kurallar belirlenebilir.

Erişim kontrolü, ağ güvenliğini sağlamak ve yetkisiz erişimi engellemek için önemlidir. İzin verilen ve engellenen trafiğin ayrılması sayesinde, güvenlik duvarı ağın kaynaklarına ve hedeflerine sadece yetkilendirilmiş kişilerin veya sistemlerin erişimini sağlar. Bu, zararlı trafiğin engellenmesini, saldırıların önlenmesini ve ağın güvenliğinin artırılmasını sağlar.

Erişim kontrolü ayrıca, ağa bağlı cihazlara veya kullanıcılara göre de farklı düzeylerde izin verme veya engelleme sağlayabilir. Örneğin, belirli bir kullanıcı veya kullanıcı grubunun belirli bir uygulamaya erişimine izin vermek veya sınırlamak gibi esneklikler sağlayabilir.

Güvenlik duvarı erişim kontrolü, ağ yöneticilerine ağ trafiğini yönetme ve güvenlik politikalarını uygulama konusunda büyük bir esneklik sağlar. Doğru şekilde yapılandırıldığında, erişim kontrolü ağ güvenliğini artırır ve yetkisiz erişimi engeller.

Paket Filtreleme:

Güvenlik duvarları, ağ trafiğini denetleyerek veri paketlerini filtreler. Paket filtreleme, IP adresleri, port numaraları, protokoller ve diğer öznitelikler gibi paket başlığı bilgilerini kullanarak trafiği izin verilen veya engellenen paketlere ayırır.

Güvenlik duvarı paket filtreleme, güvenlik duvarının temel işlevlerinden biridir ve ağ trafiğini denetleyerek veri paketlerini filtreler. Bu işlem, paketlerin başlıklarında yer alan bilgileri kullanarak trafiği izin verilen veya engellenen paketlere ayırır.

Paket filtreleme, IP adresleri, port numaraları, protokoller ve diğer öznitelikler gibi paket başlığı bilgilerini değerlendirerek trafiği kontrol eder. Güvenlik duvarı, bu bilgileri kullanarak belirli bir politika veya kurallar setine göre trafiği izin verilen veya engellenen paketlere yönlendirir.

İzin verilen veya engellenen paketlerin belirlenmesi için aşağıdaki öznitelikler kullanılabilir:

 1. Kaynak IP Adresi: Paketin kaynak IP adresi incelenerek, belirli bir IP adresinden gelen paketlere izin verilip verilmeyeceği belirlenebilir. Örneğin, belirli bir kaynak IP adresinden gelen paketlere erişim sağlanabilir veya engellenebilir.
 2. Hedef IP Adresi: Paketin hedef IP adresi incelenerek, belirli bir hedefe yönelen paketlere izin verilip verilmeyeceği belirlenebilir. Örneğin, belirli bir hedef IP adresine yönelen paketlere erişim sağlanabilir veya engellenebilir.
 3. Port Numarası: Paketin kaynak veya hedef port numarası incelenerek, belirli bir port numarasına yönelen paketlere izin verilip verilmeyeceği belirlenebilir. Örneğin, belirli bir port numarasına yönelen paketlere erişim sağlanabilir veya engellenebilir.
 4. Protokol: Paketin kullanılan protokolü (TCP, UDP, ICMP vb.) incelenerek, belirli bir protokolü kullanan paketlere izin verilip verilmeyeceği belirlenebilir. Örneğin, ICMP protokolüne ait paketlere erişim sağlanabilir veya engellenebilir.

Güvenlik duvarı, bu özniteliklere dayanarak paketleri inceleyerek trafiği filtreler. İzin verilen paketler ağa iletilirken, engellenen paketler engellenir ve geri gönderilmez.

Paket filtreleme, güvenlik duvarının ağ trafiğini denetleyerek zararlı trafiği engellemesini sağlar. İzin verilen paketlerin geçişine izin verirken, engellenen paketlerin geçişini engelleyerek ağın güvenliğini artırır. Ancak, doğru şekilde yapılandırılması ve yönetilmesi önemlidir, çünkü yanlış yapılandırılmış paket filtreleme kuralları, istenmeyen sonuçlara ve hizmet kesintilerine neden olabilir.

Ağ Katmanı Denetimi:

Güvenlik duvarları, ağ katmanında çalışarak IP adresleri ve port numaraları gibi ağ düzeyindeki bilgileri kullanarak trafiği kontrol eder. Bu, kaynak IP adreslerini ve hedef IP adreslerini dikkate alarak trafiği yönlendirir veya engeller.

Güvenlik duvarının ağ katmanı denetimi, ağ trafiğini kontrol etmek için ağ düzeyindeki bilgileri kullanır. Bu işlev, IP adresleri ve port numaraları gibi ağ düzeyindeki bilgileri değerlendirerek trafiği yönlendirir veya engeller.

Ağ katmanı denetimi, paketlerin kaynak ve hedef IP adreslerini dikkate alarak trafiği kontrol eder. Aşağıdaki yöntemler kullanılarak ağ katmanı denetimi gerçekleştirilir:

 1. Kaynak IP Adresi Denetimi: Güvenlik duvarı, kaynak IP adreslerini inceleyerek belirli bir IP adresinden gelen paketlere erişim sağlanıp sağlanmayacağını belirler. Örneğin, belirli bir IP adresinden gelen paketlere erişime izin verilebilir veya engellenebilir.
 2. Hedef IP Adresi Denetimi: Güvenlik duvarı, hedef IP adreslerini inceleyerek belirli bir hedefe yönelen paketlere erişim sağlanıp sağlanmayacağını belirler. Örneğin, belirli bir hedef IP adresine yönelen paketlere erişime izin verilebilir veya engellenebilir.
 3. Port Yönlendirme: Güvenlik duvarı, port numaralarını kullanarak trafiği yönlendirebilir. Örneğin, belirli bir port numarasına yönelen paketleri belirli bir hedefe yönlendirebilir veya engelleyebilir.

Bu ağ katmanı denetimi sayesinde güvenlik duvarı, trafiği belirli kaynaklardan veya hedeflere yönlendirerek ağ güvenliğini sağlar. İzin verilen trafiğe ağa geçiş izni verilirken, engellenen trafiğin ağa geçişini engeller.

Ağ katmanı denetimi, güvenlik duvarının temel işlevlerinden biridir ve ağ trafiğini denetlemek ve yönlendirmek için IP adresleri ve port numaraları gibi ağ düzeyindeki bilgileri kullanır. Bu sayede ağın güvenliği artırılır ve yetkisiz erişim engellenir.

Uygulama Katmanı Denetimi:

Güvenlik duvarları, trafiği uygulama seviyesinde denetler. Bu, HTTP, FTP, DNS, SMTP gibi özel protokollerin ve uygulamaların trafiğini inceleyerek zararlı içerikleri veya istenmeyen davranışları tespit eder.

Güvenlik duvarının uygulama katmanı denetimi, ağ trafiğini uygulama seviyesinde denetleyerek trafiği inceleyen ve istenmeyen veya zararlı içerikleri tespit eden bir işleve işaret eder.

Uygulama katmanı denetimi, spesifik uygulama protokollerini (HTTP, FTP, DNS, SMTP vb.) ve uygulamaları inceleyerek trafiği filtreler. Bu denetim işlemi, paket içeriğine ve uygulama protokolüne ilişkin bilgilere dayanır.

Aşağıdaki yöntemler uygulama katmanı denetiminde kullanılabilir:

 1. İçerik Filtreleme: Güvenlik duvarı, paket içeriğini (HTTP istekleri, e-posta içerikleri vb.) inceleyerek zararlı içerikleri veya istenmeyen davranışları tespit eder. Örneğin, belirli bir anahtar kelimeye veya imza paternine sahip olan paketler engellenebilir.
 2. Protokol Denetimi: Güvenlik duvarı, spesifik uygulama protokollerini inceleyerek protokol düzeyindeki hataları veya istenmeyen protokol davranışlarını tespit eder. Örneğin, geçerli olmayan bir HTTP isteği veya DNS protokolünde anormal davranışlar tespit edilebilir.
 3. Uygulama Katmanı İzin Kontrolü: Güvenlik duvarı, belirli bir uygulamanın ağa erişimini sınırlamak veya izin vermek için uygulama katmanı denetimini kullanabilir. Örneğin, belirli bir uygulamaya yönelen trafiği sınırlamak veya yalnızca belirli bir kullanıcı grubuna ait trafiği izin vermek gibi kurallar belirlenebilir.

Uygulama katmanı denetimi, güvenlik duvarının ağ trafiğini daha ayrıntılı ve derinlemesine bir şekilde incelemesini sağlar. Bu, zararlı içerikleri veya istenmeyen uygulama davranışlarını tespit ederek ağ güvenliğini artırır.

Ancak, uygulama katmanı denetimi kompleks bir işlemdir ve bazı durumlarda ağ performansını etkileyebilir. Bu nedenle, uygulama katmanı denetimi yapılırken dikkatli bir yapılandırma ve izleme gereklidir.

VPN Desteği:

Güvenlik duvarları, sanal özel ağ (VPN) bağlantılarını destekleyebilir. VPN, güvenli bir şekilde uzak bir ağa erişmek veya uzak kullanıcıların güvenli bir şekilde ana ağa bağlanmasını sağlamak için kullanılır. Güvenlik duvarları, VPN bağlantılarını şifreleyerek ve güvenlik protokolleriyle koruyarak gizlilik ve bütünlük sağlar.

Güvenlik duvarı VPN (Virtual Private Network) desteği, güvenlik duvarının sanal özel ağ bağlantılarını desteklemesi anlamına gelir. VPN, genel bir ağ üzerinde güvenli bir bağlantı oluşturarak veri iletimini şifreleyen ve koruyan bir teknolojidir.

Güvenlik duvarları, VPN bağlantılarını destekleyerek kullanıcıların uzaktan erişim veya farklı şubeler arasında güvenli bağlantılar kurmasına olanak sağlar. VPN desteği, aşağıdaki şekillerde sağlanabilir:

 1. VPN Protokol Desteği: Güvenlik duvarı, farklı VPN protokollerini destekleyebilir. En yaygın kullanılan VPN protokolleri arasında IPsec (Internet Protocol Security), SSL/TLS (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security) ve L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) bulunur. Güvenlik duvarı, bu protokoller aracılığıyla güvenli VPN bağlantılarını sağlar.
 2. VPN Geçidi: Güvenlik duvarı, bir VPN geçidi olarak işlev görebilir. Bu, kullanıcıların veya farklı şubelerin güvenlik duvarı üzerinden bir VPN bağlantısı kurmasını sağlar. VPN geçidi, kullanıcı kimlik doğrulaması, veri şifrelemesi ve güvenlik politikalarını uygulama gibi işlevleri yerine getirir.
 3. VPN Tüneli Denetimi: Güvenlik duvarı, VPN tünellerini kontrol eder ve trafiği izin verilen veya engellenen tünellere yönlendirir. Bu, güvenlik duvarının belirli bir VPN tüneli üzerinden geçen trafiği denetlemesini sağlar. İzin verilen VPN tünellerine ağ trafiği geçişi sağlanırken, engellenen tüneller üzerinden geçiş engellenir.

VPN desteği, güvenlik duvarının ağ güvenliğini artırır ve kullanıcıların veya farklı şubelerin güvenli bir şekilde ağa erişimini sağlar. VPN kullanımı, veri trafiğini şifreleyerek yetkisiz erişimi önler ve veri bütünlüğünü sağlar. Ayrıca, VPN bağlantıları, genel bir ağ üzerinden geçen trafiği güvenli bir şekilde taşırken, kullanıcıların kimliklerini korur ve gizliliklerini sağlar.

Güvenlik duvarlarının VPN desteği, modern ağlarda yaygın olarak kullanılan bir özelliktir ve ağ güvenliğinin sağlanmasında önemli bir rol oynar.

Saldırı Tespit ve Önleme:

Güvenlik duvarları, saldırı tespit sistemleri (IDS) ve saldırı önleme sistemleri (IPS) ile entegre çalışabilir. Bu sayede, zararlı veya saldırgan trafiği tespit edebilir, saldırıları engelleyebilir veya saldırı girişimlerini engelleyebilir.

Güvenlik duvarı saldırı tespit ve önleme, güvenlik duvarının saldırıları tespit etme ve bunlara karşı önlem alma yeteneğini ifade eder. Bu özellik, ağdaki potansiyel saldırıları tanımlayarak ağ güvenliğini artırır ve saldırılara karşı koruma sağlar.

Güvenlik duvarı saldırı tespit ve önleme işlevleri aşağıdaki şekillerde gerçekleştirilir:

 1. Saldırı Tespiti: Güvenlik duvarı, ağ trafiğini izler ve anormal davranışları veya saldırı belirtilerini tespit etmek için saldırı imzalarını veya davranış tabanlı analiz tekniklerini kullanır. Örneğin, bilinen saldırı imzaları kullanılarak saldırıları tanımlayabilir veya trafiğin normal davranışından sapma tespit edilebilir.
 2. Güvenlik Olayı Bildirimi: Güvenlik duvarı, tespit edilen saldırıları veya anormallikleri belirli bir güvenlik olayı olarak sınıflandırır ve yöneticiye bildirir. Bu bildirimler, hızlı müdahale ve sorunları çözme için bilgi sağlar. Bildirimler genellikle log kayıtları, uyarı mesajları veya e-posta bildirimleri şeklinde olabilir.
 3. Saldırı Önleme: Güvenlik duvarı, tespit edilen saldırılara karşı önlemler alarak ağ güvenliğini sağlar. Örneğin, zararlı trafik veya saldırıları engellemek için kaynak IP adreslerini veya port numaralarını engelleyebilir, saldırgan trafik desenlerini filtreleyebilir veya saldırıları bloke edebilir.
 4. Saldırı Engelleme Sistemleri (IDS/IPS) Entegrasyonu: Bazı güvenlik duvarları, Saldırı Tespit Sistemleri (IDS) veya Saldırı Önleme Sistemleri (IPS) gibi özel cihazlarla entegre çalışabilir. Bu entegrasyon, daha gelişmiş saldırı tespiti ve engelleme yetenekleri sağlar. IDS/IPS cihazları, saldırıları daha spesifik olarak tanımlar ve daha etkili önlemler alır.

Güvenlik duvarının saldırı tespit ve önleme yetenekleri, ağ güvenliğini artırmak için önemlidir. Saldırılar tespit edilerek ağa zarar verilmesi önlenir, ağ kaynakları korunur ve hizmet kesintileri en aza indirgenir. Bu nedenle, güvenlik duvarının doğru yapılandırılması ve düzenli olarak güncellenmesi saldırılara karşı etkili bir koruma sağlamak için önemlidir.

Bu temel işlevler, güvenlik duvarlarının ağ trafiğini denetleyerek zararlı trafiği engellemesini ve ağ güvenliğini artırmasını sağlar. Ancak, unutulmamalıdır ki, güvenlik duvarları tek başına yeterli değildir ve diğer güvenlik önlemleriyle birlikte kullanılması önemlidir.

You may also like

Kalben Bilişim

Firewall Destek Merkezi  bir  İlhan ÇİÇEK Projesidir.

Editör seçimi

Son Yazılar

©2022 Firewall Destek Merkezi. Bütün hakları saklıdır.